Day: July 7, 2021

ราคาที่ดิน

4 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาที่ดิน (ที่ซื้อขายจริง4 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาที่ดิน (ที่ซื้อขายจริง

            ราคาที่ดินถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เพราะแน่นอนว่าเราไม่สามารถนำราคาประเมินมาใช้สำหรับตั้งราคาซื้อขายจริงได้ เนื่องจากราคาประเมินถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินเท่านั้น ดังนั้นในบทความนี้จึงได้รวบรวมปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อราคาที่ดินสำหรับซื้อขายจริงว่ามีอะไรบ้าง สำหรับผู้ที่กำลังอยู่ระหว่างกำหนดราคาที่ดินเพื่อขายหรืออยากจะซื้อที่ดินในทำเลใดทำเลหนึ่งอยู่จะได้ลองนำปัจจัยเหล่านี้ไปพิจารณากัน 1. ขนาดและรูปร่างของที่ดิน ถือเป็นปัจจัยข้อแรกที่หลาย ๆ คนทราบดีอยู่แล้ว โดยเฉพาะในเรื่องของขนาด เพราะแน่นอนว่าเมื่อที่ดินมีขนาดที่ใหญ่ราคาที่ดินก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย แต่นอกจากเรื่องของขนาดที่ดินแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่หลาย ๆ ...