Travel Further Lifestyle 4 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาที่ดิน (ที่ซื้อขายจริง

4 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาที่ดิน (ที่ซื้อขายจริง


ราคาที่ดิน

            ราคาที่ดินถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เพราะแน่นอนว่าเราไม่สามารถนำราคาประเมินมาใช้สำหรับตั้งราคาซื้อขายจริงได้ เนื่องจากราคาประเมินถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินเท่านั้น ดังนั้นในบทความนี้จึงได้รวบรวมปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อราคาที่ดินสำหรับซื้อขายจริงว่ามีอะไรบ้าง สำหรับผู้ที่กำลังอยู่ระหว่างกำหนดราคาที่ดินเพื่อขายหรืออยากจะซื้อที่ดินในทำเลใดทำเลหนึ่งอยู่จะได้ลองนำปัจจัยเหล่านี้ไปพิจารณากัน

1. ขนาดและรูปร่างของที่ดิน

ถือเป็นปัจจัยข้อแรกที่หลาย ๆ คนทราบดีอยู่แล้ว โดยเฉพาะในเรื่องของขนาด เพราะแน่นอนว่าเมื่อที่ดินมีขนาดที่ใหญ่ราคาที่ดินก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย แต่นอกจากเรื่องของขนาดที่ดินแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่หลาย ๆ คนมักมองข้ามไปนั่นก็คือเรื่องของรูปร่างของที่ดิน ซึ่งแน่นอนว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก และส่งผลต่อเรื่องของราคาอยู่ไม่น้อย เพราะรูปร่างของที่ดินนั้นจะเป็นตัวกำหนดโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ และประโยชน์ใช้สอยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น หากที่ดินมีหน้าแคบจนเกินไป ก็จะนำไปพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างจำกัด ราคาของที่ดินก็จะถูกลงตามประโยชน์ใช้สอยของที่ดินผืนนั้น ๆ ไปด้วย

2. สภาพแวดล้อมบริเวณที่ดิน

สภาพแวดล้อมบริเวณที่ดินนั้นถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะไม่ว่าจะนำที่ดินไปพัฒนาเพื่อการประโยชน์ต่อในด้านไหน สภาพแวดล้อมบริเวณที่ดินก็จะถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น หากสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งความเจริญอย่างการมีรถไฟฟ้าพาดผ่าน มีสถานที่สำคัญต่าง ๆ ใกล้เคียงก็จะทำให้ราคาที่ดินสูงมาก

      ในทางกลับกันหากที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่อยู่ห่างจากความเจริญของตัวเมือง รวมถึงไม่มีการพัฒนาใด ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ราคาของที่ดินก็จะไม่สูงขึ้นมากนัก หรือสำหรับบางพื้นที่สภาพแวดล้อมบริเวณที่ดินทำให้ที่ดินผืนนั้นกลายเป็นที่ดินตาบอด ซึ่งไม่มีทางเข้าออกติดกับถนนใหญ่หรือการถูกล้อมรอบไว้ด้วยหมู่บ้าน หรืออาคารสำนักงานต่าง ๆ ที่ดินผืนนั้นก็จะถูกกดราคาให้ต่ำลงไป

3. ความสูงของที่ดิน

แม้จะเป็นปัจจัยที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ แต่แน่นอนว่าสำหรับการแก้ไขนั้นก็จำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณจำนวนไม่น้อยในการถมที่ดินให้สูงมากขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วม ดังนั้นที่ดินบริเวณไหนที่มีความสูงมากอยู่แล้วก็อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อราคา แต่อย่างไรก็ตามสำหรับบางพื้นที่แม้ที่ดินจะมีความสูงจนน้ำไม่สามารถท่วมถึงได้แล้ว แต่บริเวณทางเข้าหรือถนนที่ใช้สัญจรไปมายังมีระดับต่ำหรือเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ ราคาซื้อขายจริงของที่ดินก็จะถูกปัจจัยลบเหล่านี้กดไว้

4. การลงทุนจากภาครัฐ

          ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเรื่องของการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ อย่าง รถไฟฟ้า BTS, MRT ถนน ทางด่วน หรือสนามบิน นอกจากนี้แล้วยังรวมไปถึงโครงการที่ทางภาครัฐร่วมมือกับภาคเอกชน ทั้งด้านการท่องเที่ยว หรือการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษต่าง ๆ ซึ่งจะปัจจัยที่ส่งเสริมให้ราคาของที่ดินขยับขึ้นสูงตามไปด้วยเมื่อมีการลงทุนเหล่านี้เกิดขึ้น

            ปัจจัยเหล่านี้ถือได้ว่ามีผลอย่างมากกับราคาที่ดินที่จะซื้อขายจริง ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณารายละเอียดของปัจจัยต่าง ๆ ให้ดี เพื่อที่จะได้ใช้ราคาที่เหมาะสม และสำหรับใครที่ต้องการรู้ราคาซื้อขายจริงของที่ดินในทำเลต่าง ๆ หรือราคาประเมินที่ดินเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับราคา สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ DDproperty.com เว็บไซต์มาร์เก็ตเพลสด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของไทย ได้รวบรวมข้อมูลประกาศซื้อ ขาย เช่า ที่น่าสนใจทั้งโครงการใหม่และบ้านมือสองในหลากหลายทำเลครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมเป็นแหล่งรวมความรู้ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการซื้อ-ขาย-เช่า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตัดสินใจซื้อให้ผู้ที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองสามารถเลือกที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ได้มากที่สุด